Beda Josefina Andersson

Födelsedatum:1886-05-26
Dödsdatum:1962-07-31
Gravnummer:1 192

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmalings församling

Kungsvägen 46
91432 Nordmaling

0930-39220

nordmaling.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nordmaling