Erik Gustav Adolf Adolfsson

Födelsedatum:1907-06-19
Dödsdatum:1971-01-28
Gravnummer:1 164

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmalings församling

Kungsvägen 46
91432 Nordmaling

0930-39220

nordmaling.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nordmaling