Gustaf Albert Hallin

Födelsedatum:1895-11-14
Dödsdatum:1974-03-05
Gravnummer:1 195-a

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmalings församling

Kungsvägen 46
91432 Nordmaling

0930-39220

nordmaling.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nordmaling