Magdalena Eriksson

Födelsedatum:1829-04-28
Dödsdatum:1901-05-11
Gravnummer:1 57

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmalings församling

Kungsvägen 46
91432 Nordmaling

0930-39220

nordmaling.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nordmaling