Maria Eugenia Eriksson

Födelsedatum:1888-12-27
Dödsdatum:1981-02-18
Gravnummer:1 189-a

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmalings församling

Kungsvägen 46
91432 Nordmaling

0930-39220

nordmaling.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nordmaling