Sanny Eugenia Eriksson

Födelsedatum:1893-08-29
Dödsdatum:1974-01-04
Gravnummer:1 249
1   249

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmalings församling

Kungsvägen 46
91432 Nordmaling

0930-39220

nordmaling.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nordmaling