Svea Valborg Viola Eriksson

Födelsedatum:1904-10-08
Dödsdatum:1977-10-30
Gravnummer:1 135-a

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmalings församling

Kungsvägen 46
91432 Nordmaling

0930-39220

nordmaling.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nordmaling