Ingela Maria Lagergren

Födelsedatum:1947-09-18
Dödsdatum:2023-10-06
Område: L
Gravnummer:2 L 98

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se