Anna Stina Alexandersson

Födelsedatum:1868-10-27
Dödsdatum:1960-10-27
Ort:Ålderdomshemmet Holmedal
Gravnummer:8 1 01 252
8 1 01   252

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se