Nils Abelsson

Födelsedatum:1860-09-21
Dödsdatum:1949-04-19
Ort:Upsala 1:4
Gravnummer:8 1 01 258-260
8 1 01   258-260

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se