Annie Frideborg Andersson

Födelsedatum:1907-06-01
Dödsdatum:1987-01-28
Ort:Mölnerud
Gravnummer:8 2 05 33-34
8 2 05    33-34

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se