Annie Frideborg Andersson

Mölnerud

1907-06-01 Födelsedatum
1987-01-28 Dödsdatum

8 2 05 33-34

Holmedal

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats