Edla Marie Edvinsson

Födelsedatum:1913-07-15
Dödsdatum:1992-10-10
Ort:Töcksfors
Gravnummer:8 2 05 83-84
8 2 05    83-84

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se