Edla Marie Edvinsson

Töcksfors

1913-07-15 Födelsedatum
1992-10-10 Dödsdatum

8 2 05 83-84

Holmedal

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats