Knut Arne Andersson

Födelsedatum:1931-02-27
Dödsdatum:2009-08-23
Ort:Töcksfors
Gravnummer:8 2 05 56-62
8 2 05    56-62

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se