Ture Karl Erik Andersson

Årjäng

1937-05-27 Födelsedatum
2000-03-03 Dödsdatum

8 2 05 29-30

Holmedal

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats