Albertina Lovisa Eriksson

Födelsedatum:1872-08-05
Dödsdatum:1838-01-08
Ort:Skarbol
Gravnummer:7 Ga 03 31
7 Ga 03    31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se