Anders Andersson

Födelsedatum:1830-02-22
Dödsdatum:1931-02-20
Ort:Ulvenäs
Gravnummer:7 Ga 03 1
7 Ga 03     1

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se