Anna Beata Andersson

Födelsedatum:1912-08-11
Dödsdatum:1958-04-01
Ort:Skarbol
Gravnummer:7 Ga 03 50

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se