Folke Gunnar Eriksson

Födelsedatum:1934-10-22
Dödsdatum:1939-08-18
Gravnummer:7 Ga 03 42
7 Ga 03    42

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se