Ingeborg Eriksson

Födelsedatum:1859
Dödsdatum:1934
Gravnummer:7 Ga 03 13
7 Ga 03    13

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se