Asta Maria Andersson

Födelsedatum:1928-09-05
Dödsdatum:2020-07-25
Gravnummer:7 Ga 04 22A
7 Ga 04    22A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se