Agnar Elof Andersson

1877-08-09 Födelsedatum
1957-02-25 Dödsdatum

7 Ga 05 22

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats