Axel Fridolf Andersson

Töcksfors

1903-07-29 Födelsedatum
1990-06-18 Dödsdatum

7 Ga 05 50B-C

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats