Anders Nilsson

Skarbol

1840-01-29 Födelsedatum
1918-02-02 Dödsdatum

7 Ga 06 15

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats