Ellen Maria Eriksson

Födelsedatum:1896-03-28
Dödsdatum:1977-01-18
Gravnummer:7 Ga 06 29-30A
7 Ga 06    29-30A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se