Gunnar Olof Larsson

Födelsedatum:1943-06-20
Dödsdatum:2021-05-19
Gravnummer:7 Ga 06 26
7 Ga 06    26

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se