Judit Andersson

Födelsedatum:1889-06-06
Dödsdatum:1938-02-24
Gravnummer:7 Ga 06 9
7 Ga 06     9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se