Regina Maria Andersson

Födelsedatum:1895-03-16
Dödsdatum:1981-04-18
Ort:Ö:a Bön
Gravnummer:7 Ga 06 11
7 Ga 06    11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se