Anna Elida Albertsson

Födelsedatum:1903-03-25
Dödsdatum:1988-11-21
Ort:Töcksfors
Gravnummer:7 Ga 11 18
7 Ga 11    18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se