Dagny Maria Albinsson

Födelsedatum:1895-09-10
Dödsdatum:1968-07-06
Ort:Bön Östra
Gravnummer:7 Ga 11 40
7 Ga 11    40

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se