Elis Olof Abelsson

Födelsedatum:1884-11-14
Dödsdatum:1959-05-29
Ort:Västra Bön
Gravnummer:7 Ga 11 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se