Ester Maria Andersson

Töcksfors

1907-09-03 Födelsedatum
2002-01-01 Dödsdatum

7 Ga 11 12

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats