Hulda Andersson

Födelsedatum:1888-11-04
Dödsdatum:1954-04-08
Ort:Bön Ösra
Gravnummer:7 Ga 11 19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se