Selma Abelsson

Födelsedatum:1890-08-20
Dödsdatum:1963-09-15
Ort:Östra Bön
Gravnummer:7 Ga 11 8
7 Ga 11     8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se