Esaias Mogren Karlsson

Elofsbyn

1876-11-20 Födelsedatum
1956-06-03 Dödsdatum

7 Ga 12 54

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG