Ingeborg Andersson

Födelsedatum:1965-10-13
Dödsdatum:1945-01-26
Ort:Bön Västra
Gravnummer:7 Ga 12 40

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se