Karl Otto Andersson

Födelsedatum:1898-01-23
Dödsdatum:1973-07-23
Ort:Töcksfors
Gravnummer:7 Ga 12 68
7 Ga 12    68

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se