Kjell Johan Andersson

Födelsedatum:1923-09-12
Dödsdatum:2004-10-24
Ort:Töcksfors
Gravnummer:7 Ga 12 16
7 Ga 12    16

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se