Olga Maria Andersson

Födelsedatum:1890-03-13
Dödsdatum:1941-10-07
Ort:Töcksfors
Gravnummer:7 Ga 12 35
7 Ga 12    35

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmarkens pastorat

Box 106
67223 ÅRJÄNG

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se