Roland Albert Lorentzon

Elofsbyn

1941-04-02 Födelsedatum
1942-08-25 Dödsdatum

7 Ga 12 29

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats