Sigurd Martin Labråten

Dalen

1916-07-12 Födelsedatum
1987-07-28 Dödsdatum

7 Ga 12 60

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG