Anders Fredrik Axelsson

1973-08-06 Födelsedatum
2009-08-30 Dödsdatum

7 Ny 15 47-48

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats