Boel Hjördis Maria Andersson

1927-10-12 Födelsedatum
2023-04-22 Dödsdatum

7 Ny 15 13-15

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats