Elov Valter Andersson

Soltorp

1913-09-23 Födelsedatum
1987-10-06 Dödsdatum

7 Ny 15 35-36

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats