Knut Henry Aronsson

V:a Bön

1923-10-06 Födelsedatum
1979-06-10 Dödsdatum

7 Ny 15 21

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats