Agnes Helena Emilsson

Ö:a Bön

1894-10-14 Födelsedatum
1979-05-26 Dödsdatum

7 Ny 16 26

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG