Anders Efraim Gustafsson

Stenhuggare

1896-10-28 Födelsedatum
1987-05-30 Dödsdatum

7 Ny 16 13-15

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats