Anders Göran Frank Andersson

Typograf

1920-07-02 Födelsedatum
2000-02-19 Dödsdatum

7 Ny 16 32-33

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats