John Abelsson

Ingenjör | Ö:a Bön

1919-08-24 Födelsedatum
1972-03-13 Dödsdatum

7 Ny 16 61-61A

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG