Leif Kåre Aronsson

1925-11-06 Födelsedatum
2013-03-22 Dödsdatum

7 Ny 16 76-78

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats