Knut Algot Andréen

F.d. lärare

1893-03-21 Födelsedatum
1982-02-10 Dödsdatum

7 Ny 17 26-27

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats